چگونگی ایجاد و تداوم انگیزه انجام تکالیف در کودکان

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

فهرست مطالب

یکی از پرکاربردترین روشهای تربیتی در پنجاه سال گذشته روش تربیتی برگرفته از رویکرد رفتارگرایی است که براساس آن، اگر کودک تکالیفش را انجام دهد پاداش و در غیر اینصورت تنبیه خواهد شد.این شیوه تربیتی به مرور زمان جای خود را به روشهای نوین داد.

جدیدترین یافته ها بر دو نوع انگیزه در افزایش یا کاهش انجام تکالیف متمرکز شده اند، انگیزه بیرونی و درونی.

در روشهای تربیتی پاداش دادن از طریق پول ، خوراکی و شرطی سازی به این شکل که به شرط انجام تکالیف جایزه میگیری یا به پارک میرویم، باعث ایجاد انگیزه بیرونی میشود.

بزرگترین مشکل انگیزه بیرونی در این است که فرزندمان پس از مدت کوتاهی اشباع میشود ودیگر هیچ وعده ای نمیتواند اورا برای انجام تکالیفش جذب کند و بعضی والدین به  تنبیه و فشار متوسل میشوند که تداعی های نامطلوبی در ذهن کودک ایجاد خواهد شد.

از سوی دیگر انگیزه درونی بسیار ساده بوجود می آیدو با تشویق،  توجه و ارزشگذاری بر روی کار اتفاق می افتد؛ در واقع بهترین تشویق لبخند زدن وتایید تکلیف و آفرین گفتن والدین است. این انگیزه ماندگار است و باعث تداوم رفتارهای آموزشی در فرزندمان میشود.

وقتی متوجه حرف گوش ندادن و انجام ندادن تکالیف از سوی فرزند خود شدید، این احتمال وجود دارد که از روش نادرستی استفاده میکنید.

پس برای تغییر از انگیزه بیرونی به درونی ابتدا باید آسیب هایی که با تنبیه در فرزندمان ایجاد کردیم ترمیم کنیم و رابطه مان را سامان دهیم؛ سپس تغییر را در انگیزه اش ایجاد کنیم.

وحیده حمزه زاده

0

رزرو کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی

علاقه‌مندان محترم می‌توانند به صورت آنلاین در جلسه مشاوره تخصصی دوره آموزش حرفه‌ای حفظ قرآن کریم شرکت نموده و سوالات خود را مستقیما با آقای دکتر علی رجبی مطرح نمایند.

جهت رزرو وقت مشاوره، فرم زیر را تکمیل نمایید.

رزرو کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی

علاقه‌مندان محترم می‌توانند به صورت آنلاین در کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی قرآن کریم شرکت نموده و سوالات خود را مستقیما با آقای دکتر علی رجبی مطرح نمایند.

جهت رزرو کارگاه، فرم زیر را تکمیل نمایید.