روز دوم جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در همدان

رقابت بخش آوایی بیست‌وچهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های علوم پزشکی) صبح امروز چهارشنبه، هشتم آبان‌ماه، در همدان و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان آغاز شد.

در روز دوم جشنواره، رقابت در بخش آوایی و در رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم و نیز مسابقات تیمی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود. همچنین، این رقابت‌ها همانند بخش‌های دیگر جشنواره در سه گروه اساتید(اعضای هیئت علمی)، دانشجویان و کارکنان پیگیری و دنبال می‌شود.

در رشته قرائت تحقیق آقایان و در سه بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان ۴۲ نفر، در رشته قرائت تحقیق بانوان ۲۶ نفر و در رشته حفظ کل بانوان نیز ۱۷ نفر طی امروز به رقابت می‌پردازند.

همچنین، رقابت متسابقان در قسمت تیمی نیز طی امروز در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری می‌شود و براساس جدول زمان‌بندی رقابت‌ها، چهار تیم در قسمت آقایان و چهار تیم نیز در قسمت بانوان به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات بخش آوایی بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دو نوبت صبح و بعدازظهر چهارشنبه، هشتم آبان‌ماه، در محل دانشگاه علوم پزشکی همدان پیگیری می‌شود.

یادآور می‌شود، بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت طی روزهای هفتم تا نهم آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود.

بستن منو