شاگردان موسسه پس از دوره تندخوانی قرآن

شاگردان موسسه پس از دوره تندخوانی قرآن

پیشرفت بی نظیر شاگردان موسسه علیین پس از شرکت در دوره جهشی آموزش تندخوانی قرآن جهت ثبت نام در موسسه قرآنی علیین میتوانید با شماره تماس ۰۲۶۳۴۲۰۵۰۰۹ تماس حاصل فرمایید و یا با شماره گیری #۱۴۴۰۰*۶۶۵۵* میتوانید وقت مشاوره بگیرید. . > .