آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم در مدارس البرز

آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم در مدارس البرز 1

آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم با حضور قاریان برجسته بین المللی در مدارس استان البرز با شعار « قرآن را ساده بیاموزیم » آغاز شد. این آموزش ها در مدارس و دارالقرآن های وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در قالب آموزش های گروهی به مدت ۱۰ جلسه آغاز شده است. حافظ بین المللی قرآن […]