کارگاه حافظه نوین

آموزش مهارت های اساسی حافظه

سرفصل های کارگاه

کارگاه در 2 جلسه برگزار می‌گردد

 • آشنایی با مهارت حک تصویر آیات قرآن در ذهن
 • شناخت ابعاد و اجناس حافظه
 • فراگیری مهارت های افزایش تمرکز در حفظ قرآن
 • کنترل واردات ذهنی و ترافیک افکار
 • ارسال، ثبت و استخراج صحیح آیات از ذهن
 • حفظ سه بعدی قرآن کریم (تصویری، آوایی و ادراکی)
 • نقشه یابی، ترتیب و توالی آیات
 • ارتقاء حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
 • مهارت های نوین و کارآمد ایجاد جهش در حافظه

رزرو کارگاه حافظه نوین

 • Hidden
 • لطفا اعداد شماره تماس را بصورت انگلیسی و 11 رقمی وارد کنید.

مدرس

دکتر علی رجبی

حافظ بین المللی قرآن کریم

آموزش تندخوانی
استاد دکتر علی رجبی

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید