طرح ویژه قرآنی علیین

طرح ویژه قرآنی علیین 1

بسمه تعالی

       (طرح ویژه قرآنی علیین)

   حفظ جزء یکم از قرآن کریم به روش حک تصاویر و با استفاده از تکنولوژی برتر حافظه

در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و با هدف نشر روش صحیح و کارآمد حفظ قرآن کریم و نیز پیشگیری از آسیب های فراوانی که در عرصه فعالیت های حافظان قرآن کریم مشاهده میـشود معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با همکاری موسسه عالی حفظ و تفس