کارگاه حافظه نوین

آموزش مهارت های اساسی حافظه

سرفصل های کارگاه

کارگاه در 2 جلسه برگزار می‌گردد

  • آشنایی با مهارت حک تصویر آیات قرآن در ذهن
  • شناخت ابعاد و اجناس حافظه
  • فراگیری مهارت های افزایش تمرکز در حفظ قرآن
  • کنترل واردات ذهنی و ترافیک افکار
  • ارسال، ثبت و استخراج صحیح آیات از ذهن
  • حفظ سه بعدی قرآن کریم (تصویری، آوایی و ادراکی)
  • نقشه یابی، ترتیب و توالی آیات
  • ارتقاء حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
  • مهارت های نوین و کارآمد ایجاد جهش در حافظه

رزرو کارگاه حافظه نوین

مدرس

دکتر علی رجبی

حافظ بین المللی قرآن کریم

آموزش تندخوانی
استاد دکتر علی رجبی
صفحه اصلیکلاس حفظارتباط باماارتباط آنلاین

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید