کارگاه حافظه نوین 1

کارگاه حافظه نوین

آموزش مهارت های اساسی حافظه

رایگان / آنلاین

کارگاه حافظه نوین 2

سرفصل های کارگاه

کارگاه حافظه نوین 3 شناخت ابعاد و اجناس حافظه

کارگاه حافظه نوین 3 آشنایی با مهارت حک تصویر آیات قرآن در ذهن

کارگاه حافظه نوین 3 فراگیری مهارت های افزایش تمرکز در حفظ قرآن

کارگاه حافظه نوین 3 کنترل واردات ذهنی و ترافیک افکار

کارگاه حافظه نوین 3 ارسال، ثبت و استخراج صحیح آیات از ذهن

کارگاه حافظه نوین 3 حفظ سه بعدی قرآن کریم

کارگاه حافظه نوین 3 نقشه یابی، ترتیب و توالی آیات

کارگاه حافظه نوین 3 جهش در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

کارگاه حافظه نوین 3 مهارت های نوین و کارآمد ایجاد جهش در حافظه

کارگاه در 2 جلسه برگزار می‌گردد

کارگاه حافظه نوین 12

مدرس :

دکتر علی رجبی

حافظ بین المللی قرآن کریم

رزرو کارگاه حافظه نوین

کارگاه حافظه نوین 1

راه های ارتباطی با موسسه قرآنی علیین

0

رزرو کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی

علاقه‌مندان محترم می‌توانند به صورت آنلاین در جلسه مشاوره تخصصی دوره آموزش حرفه‌ای حفظ قرآن کریم شرکت نموده و سوالات خود را مستقیما با آقای دکتر علی رجبی مطرح نمایند.

جهت رزرو وقت مشاوره، فرم زیر را تکمیل نمایید.

رزرو کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی

علاقه‌مندان محترم می‌توانند به صورت آنلاین در کارگاه آموزش مهارت‌های روان‌خوانی قرآن کریم شرکت نموده و سوالات خود را مستقیما با آقای دکتر علی رجبی مطرح نمایند.

جهت رزرو کارگاه، فرم زیر را تکمیل نمایید.