ترجمه روان قرآن کریم
علیین

ترجمه روان قرآن کریم

دوره قرآنی یفقهون

قرآن تجلی ذات پروردگار است. کلام الهی سرشار از معانی و مفاهیم پربار و بسیار ارزشمندی است که فهم، درک و روشن شدن این معانی بدون انجام تأمل و تفکر بر همگان میسر نیست. ترجمه قرآن کریم راهی است برای شناخت و درک بهتر این مفاهیم. در این دوره حافظ بین‌المللی قرآن کریم دکتر علی رجبی با احاطه کامل بر این مفاهیم ، معانی ارزشمند قرآن کریم را به علاقه‌مندان این حوزه منتقل کرده‌اند.

ترجمه روان قرآن کریم – سوره حمد

ترجمه روان صفحه 2 و 3

ترجمه روان صفحه 4

ترجمه روان صفحه 5

ترجمه روان صفحه 6

ترجمه روان صفحه 7

ترجمه روان صفحه 8