آموزش تفسیر و مفاهیم قرآنی
علیین

دوره عالی تفسیر و مفاهیم قرآن

دوره آموزشی ماهدون

قرآن کریم سرشار از معنا و مفاهیم پرباری است که فهم آن‌ها موجب راهنمایی انسان در مسیر زندگی و در مواجهه با چگونگی حل مشکلات می‌شود. در کنار ترجمه قرآن و آشنایی با معانی کلمات برای فهم و روشن شدن ابهامات به وجود آمده نیاز به تفسیر آیات به وجود می‌آید.
در این دوره استاد علی رجبی حافظ بین‌المللی قرآن کریم با روشی نوین و جذاب مفاهیم کاربردی و منتخب قرآن کریم را با بیانی سهل و عامه‌پسند در اختیار مشتاقان کلام الهی قرار داده‌اند.

  • درک عمیق معنا و مفهوم آیات و کلمات
  • نزدیکی و شناخت مسیر کمال و سعادت دنیوی و اخروی
  • شناخت و درک برخی از حقایق و الفاظ قرآن

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت اول)

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت دوم)

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت سوم)

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت چهارم)

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت پنجم)

ماهدون: تفسیر و مفاهیم قرآن (قسمت ششم)